Αντιπροσωπείες

Εδώ μπορείτε να βρείτε τους εμπόρους που διαθέτουν απόθεμα προϊόντων Sandberg. Η γκάμα διαφέρει από κατάστημα σε κατάστημα. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα καταστήματα δεν είναι υποχρεωμένα να πωλούν τα προϊόντα στις τιμές που καθορίζονται σε αυτή την ιστοσελίδα, ούτε είναι υποχρεωμένα να παραγγείλουν τα προϊόντα εκτός εκείνων που διατηρούν συνήθως στο απόθεμα τους. Οι εταιρείες εμπορίας είναι ανεξάρτητες από τη Sandberg A/S.