Sandberg Guide превръща свързването на Вашите устройства в нещо съвсем лесно. Първо изберете двете устройства, които искате да свържете. След това щракнете върху "Продължи".