Verzió: v2 Dátum: 25 Május 2018

Adatvédelmi irányelv

Az adatvédelem kiemelten fontos Sandberg márkánk számára, és személyes adatai feldolgozásakor nyitottan és átláthatóan szeretnénk eljárni. Ezért irányelvben rögzítjük, hogy hogyan dolgozzuk fel és védjük személyes adatait.

Ki kezeli az Ön személyes adatait?

A dán Sandberg A/S (”Sandberg”) kezeli azokat a személyes adatokat, amelyeket Ön megad nekünk, és ez a vállalat felel a személyes adataiért a vonatkozó adatvédelmi törvények értelmében.

Név Cím Regisztrációs szám
Sandberg A/S
(Sandberg A/S is a company in the EET Group)
Bregnerødvej 133D
3460 Birkerød
Dánia
Adószám: DK14569596
A/S reg.: 193 395

Hol tároljuk az adatait?

Az Öntől kért adatokat az Európai Únió területén tároljuk.

Personal information collected on our sites and services may be stored and processed in Denmark. We may also in accordance with the applicable laws store and process that information in other EU countries in which we, our affiliates, subsidiaries or agents maintain facilities. By using one of our sites or services, you consent to any such transfer of information outside of your country.

Ki fér hozzá az adataihoz?

Az Ön személyes adatait bizalmasan kezeljük. Személyes adatait nem értékesítjük vagy adjuk ki másoknak. Személyes adatait nem használjuk fel vagy osztjuk meg olyan módon, amely eltér az adatainak megadásakor meghatározott módoktól, kivéve, ha ehhez hozzájárul. Szolgáltatókat és vállalkozókat („ügynökök”) bízunk meg annak érdekében, hogy nevünkben bizonyos feladatokat végrehajtsanak. Például, ezek az ügynökök termékeket kézbesíthetnek, szolgáltatást nyújthatnak Önnek, informatikai rendszereinket üzemben tarthatják, továbbá marketing és kommunikációs ötletekkel segíthetnek bennünket. Ezek az ügynökök kizárólag azokat a személyes adatokat kapják meg tőlünk, amelyek szolgáltatásaik nyújtásához szükségesek. Ezek az ügynökök kötelesek a nevünkben megkapott adatok bizalmasságát megőrizni és nem használhatják azokat semmilyen más célra.

Az Ön személyes adataihoz hozzáférhetünk és/vagy az Ön személyes adatait megoszthatjuk, amennyiben azt állapítjuk meg, hogy az (a) a ránk vonatkozó jogszabályoknak vagy eljárásoknak való megfeleléshez; (b) a rendvédelmi vagy állami szervek adatszolgáltatás iránti kérelmeinek teljesítéséhez; (c) jogaink vagy tulajdonunk (ideértve szerződéseink érvényesítését is) megóvása érdekében; vagy (d) a munkavállalóink vagy társadalom tagjainak személyes biztonságának sürgős helyzetben történő megóvása érdekében szükséges.
Társaságunk vagy társult vállalkozásaink egy másik társasággal egyesülhet/egyesülhetnek, egy másik társaság által felvásárlásra kerülhet/kerülhetnek, társaságunk vagy társult vállalkozásaink meghatározott tulajdoni részét egy másik társaság megszerezheti vagy egy másik társaság meghatározott tulajdoni részét társaságunk vagy társult vállalkozásaink megszerezheti/megszerezhetik. Ilyen típusú tranzakciók esetén megfelelő védelmet biztosítunk a személyes adatok részére.

Az adatok felhasználása

Az általunk gyűjtött személyes adatokat az oldalaink működtetése, az Ön által kért információk nyújtása, termékregisztráció, állásjelentkezések feldolgozása, promóciós anyagok küldése, játékokban és felméréseken való részvétel, terméktámogatás és az Ön által kért tranzakciók teljesítése érdekében használjuk fel. Ezen felhasználások egyúttal magukba foglalják az ügyfélkiszolgálás hatékonyabbá tételét; az oldalak és a szolgáltatások használatának megkönnyítését azáltal, hogy nem szükséges ugyanazon adatokat ismételten megadni; a termékeink, szolgáltatásaink és megoldásaink fejlesztése érdekében végrehajtott kutatást és elemzést; valamint az alkalmazandó jogszabályok rendelkezéseivel összhangban az Ön érdeklődésének megfelelő, testre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítését.

Személyes adatainak minden egyes feldolgozásakor tájékoztatjuk Önt, hogy a személyes adatok átvétele törvényi előíráson alapul, vagy szerződés megkötéséhez szükséges, valamint kötelező-e a személyes adatok megadása, illetve ennek megtagadásának mik a lehetséges következményei.

Mik az Ön jogai?

 • Hozzáférési jog

  Önnek bármikor joga van információt kérni az általunk tárolt személyes adatairól. Vegye fel a kapcsolatot Sandberg márkánkkal, és személyes adatait e-mailben elküldjük.

 • Hordozhatósághoz való jog

  Amikor a Sandberg automatikus úton dolgozza fel személyes adatait az Ön beleegyezése vagy hozzájárulása alapján, Önnek jogában áll kérni, hogy tárolt adatait strukturált, általánosan használt és gép által olvasható formátumban átadjuk Önnek vagy egy másik félnek. Ez csak az Ön által számunkra megadott személyes adatokra vonatkozik.

 • A helyesbítés joga

  Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az Ön személyes adatait pontosan rögzítsük. Olyan technológiákat, eljárásokat és szabályzatokat alkalmazunk, melyek az adatok pontosságának a fenntartását hivatottak elősegíteni. Az adatalanyok részére megfelelő hozzáférést biztosítunk annak érdekében, hogy a személyes adataikat megtekinthessék és kijavíthassák. A szükséges javítások megvalósítása érdekében megtesszük a megfelelő lépéseket. Az Ön személyes adatainak és biztonságának megóvása érdekében minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatokhoz való hozzáférés engedélyezése vagy azok módosítása előtt az Ön személyazonosságát ellenőrizzük.

 • A törléshez való jog

  Jogában áll bármely, Sandberg márkánk által feldolgozott személyes adatainak törléséhez bármikor, kivéve a következő szituációkat:

  • folyamatban lévő ügye van az Ügyfélszolgálattal
  • nyitott megrendelése van, amely még nem került szállításra, vagy részlegesen szállítottuk
  • rendezetlen tartozása van a Sandberg felé, a fizetési módtól függetlenül
  • ha bármilyen terméket vásárolt, a tranzakcióhoz köthető személyes adatait könyvelési célokból megtartjuk
  • az elmúlt négy évben gyaníthatóan vagy bizonyítottan nem rendeltetésszerűen használta szolgáltatásainkat
 • A felügyeleti hatóságnál való panasztétel joga

  Ha úgy gondolja, hogy Sandberg márkánk a személyes adatait helytelenül dolgozza fel, lépjen velünk kapcsolatba (privacysandberg.world). Joga van panaszt tenni egy felügyeleti hatóságnál is.

Hogyan gyakorolhatja a jogait?

Nagyon komolyan vesszük az adatvédelmet, és ezért ügyfélszolgálati munkatársaink kezelik a fenti jogokra vonatkozó kérelmeket. Bármikor kapcsolatba léphet velük a privacysandberg.world oldalon.

Gyermekek személyes adatainak védelme

Nem gyűjtünk tudatosan 16 éven aluli gyermekektől személyes adatokat. Arra bíztatjuk a szülőket és a törvényes képviselőket, hogy aktívan kövessék gyermekük internetes tevékenységét és érdeklődését.

Jelen szabályzat módosítása

Amennyiben jelen szabályzatot módosítjuk, a módosított szabályzatot a módosítás dátumával együtt itt tesszük közzé. Amennyiben jelentősen módosítjuk a szabályzatot, a honlapunk főoldalán erre vonatkozó értesítést is közzétehetünk. Valamennyi változtatás a módosítás napjától hatályos.

Specific processes of personal data that we collect

Miért használjuk a személyes adatait?

Személyes adatait annak érdekében használjuk fel, hogy létrehozzuk és kezeljük személyes fiókját Sandberg márkánkkal kapcsolatban a személyre szabott és releváns élmény érdekében.

Milyen típusú személyes adatokat dolgozunk fel?

Mindig feldolgozzuk e-mail-címét és jelszavát, amelyet Sandberg márkánk fiókjára való feliratkozáskor megad nekünk.
A következő kategóriákba tartozó személyes adatokat dolgozzuk fel, amennyiben megadja nekünk a következőket:

 • Név
 • Város
 • Ország/Nyelv

We will process the following categories of personal data only in case you register a Dealer or Press profile:

 • Cég profilja: Cég, Cím, Irányítószám, Város, Állam/Tartomány, E-mail.
 • Web, Tel.:, Fax, Adószám

Feldolgozzuk a sütikkel kapcsolatos, a következő kategóriákba tartozó személyes adatait is:

 • Kattintási előzmények - navigációs és böngészési előzmények

Rögzíthetjük továbbá az Internethez történő kapcsolódás céljára használt IP címét is. Az IP cím olyan egyedi azonosító, amelyet az eszközök az Interneten egymás felismerésére és az egymással történő kommunikáció céljára használnak.

Összekapcsolás Facebook/Google-fiókkal
Oldalunkon Facebook/Google-fiókját használva is regisztrálhat és beléphet. Amennyiben Facebook/Google-fiókját használja a regisztrációhoz, a Facebook/Google kérni fogja az Ön engedélyét ahhoz, hogy a Facebook/Google-fiókjához tartozó bizonyos adatokat megoszthasson a Sandberg. Ezek közé tartozhat az Ön keresztneve, vezetékneve, e-mail-címe, általános tartózkodási helye, a Facebook/Google-profiljára mutató hivatkozás, az Ön által használt időzóna, a profiljához tartozó kép.

Ki fér hozzá az adataihoz?

A harmadik félnek átadott adatok kizárólag azt a célt szolgálják, hogy a vállalat teljesíthesse fent említett szolgáltatási kötelezettségét Ön felé, a weboldal optimalizálásához weboldal-ügynökségeket, a termékek értékeléséhez analitikai eszközöket használunk.

Mi a jogalapja a személyes adatai feldolgozásának?

A személyes adatainak feldolgozása a fiókjához az Ön beleegyezésén alapul, amikor létrehozza Sandberg fiókját.
Személyes adatainak feldolgozása annak érdekében, hogy a megfelelő termékinformációt nyújthassuk, jogos érdekünkön alapul.

Mennyi ideig mentjük el az adatait?

Adatait mindaddig megtartjuk, amíg aktív Sandberg fiókkal rendelkezik. Jogában áll fiókját bármikor megszüntetni, és ha így tesz, a fiókja megszűnik, és inaktívnak tartjuk nyilván. Személyes adatait megtartjuk, ha arra a törvény kötelez bennünket, vagy ha lezáratlan vita áll fenn köztünk.
A fiókja megszüntetése után az adatait töröljük.

A személyes adatai feldolgozása elleni ellenvetés joga

Joga van tiltakozni személyes adatainak feldolgozása ellen, amely Sandberg jogos érdeke szerint történik. Ezt ide írva teheti meg: privacysandberg.world. A fiókját ilyenkor töröljük, és a továbbiakban nem tudunk szolgáltatást nyújtani Önnek.

A beleegyezése visszavonásához való jog

Bármikor jogában áll visszavonni a beleegyezését személyes adatai feldolgozását illetően. Amikor így tesz, a fiókja megszűnik, és Sandberg márkánk nem lesz képes a fent említett szolgáltatásokat nyújtani Önnek.

Miért használjuk a személyes adatait?

Személyes adatait arra használjuk, hogy marketingajánlatokat, információs felméréseket és meghívókat küldjünk e-mailben.

Milyen típusú személyes adatokat dolgozunk fel?

A következő kategóriákba tartozó személyes adatokat dolgozzuk fel, amennyiben megadja nekünk a következőket:

 • Név, E-mail, Tel.:
 • Ország, Nyelv

We will process the following categories of personal data only in case you're a Dealer, a Distributor or a Press media:

 • Cég profilja: Cég, Cím, Irányítószám, Város, Állam/Tartomány, E-mail.

Rögzíthetjük továbbá az Internethez történő kapcsolódás céljára használt IP címét is. Az IP cím olyan egyedi azonosító, amelyet az eszközök az Interneten egymás felismerésére és az egymással történő kommunikáció céljára használnak.

A HTML-formátumú e-mail hírleveleink tartalmazhatnak webes jelzőket is annak felmérése érdekében, hogy hány hírlevelet (vagy bizonyos cikket, linket stb.) tekintenek meg.

Ki fér hozzá az adataihoz?

A harmadik félnek átadott adatok kizárólag azt a célt szolgálják, hogy a vállalat teljesíthesse szolgáltatási kötelezettségét Ön felé; médiaügynökségeknek és technikai beszállítóknak adjuk át a fizikai és digitális direkt marketinganyagok terjesztéséhez.

Mi a jogalapja a személyes adatai feldolgozásának?

Személyes adatainak feldolgozása az Ön beleegyezésén alapul, amikor hozzájárul a direkt marketinghez.

Mennyi ideig mentjük el az adatait?

Adatait megtartjuk direkt marketing céljából, amíg vissza nem vonja beleegyezését.

A beleegyezése visszavonásához való jog

Jogában áll visszavonni a beleegyezését személyes adatai feldolgozását illetően bármikor, illetve ellenvetéssel élhet a direkt marketinget illetően.
Ha így tesz, a Sandberg nem küldhet Önnek többet semmilyen további direkt marketing ajánlatot vagy információt a beleegyezése alapján.

A direkt marketingről a következő módokon mondhat le:

Miért használjuk a személyes adatait?

Adatait feldolgozzuk, amikor játékainkra jelentkezik. A személyes adatait Sandberg márkánk felhasználja arra, hogy a játékban nevezettekkel kapcsolatba lépjen az esemény előtt és után, valamint a nevezők azonosítására, a nevezők korának megállapítására, a nyertesek értesítésére, a díjak átadására és nyomon követésére.

Milyen típusú személyes adatokat dolgozunk fel?

A következő kategóriákba tartozó személyes adatokat dolgozzuk fel, amennyiben megadja nekünk a következőket:

 • Név, E-mail, Város
 • Ország, Nyelv
 • Nyertesek: Cím, Tel.:, Irányítószám, Állam/Tartomány, Kor
 • A játékban megadott információk

Rögzíthetjük továbbá az Internethez történő kapcsolódás céljára használt IP címét is. Az IP cím olyan egyedi azonosító, amelyet az eszközök az Interneten egymás felismerésére és az egymással történő kommunikáció céljára használnak.

Ki fér hozzá az adataihoz?

A harmadik félnek átadott adatok kizárólag azt a célt szolgálják, hogy a vállalat teljesíthesse szolgáltatási kötelezettségét Ön felé; a szállítási szolgáltatóknak a díj átadásához.

Mi a jogalapja a személyes adatai feldolgozásának?

Személyes adatainak feldolgozása az Ön beleegyezésén alapul, amikor úgy dönt, hogy részt vesz egy játékban.

Mennyi ideig mentjük el az adatait?

Személyes adatait a játék vége után 400 napig tartjuk meg.

A beleegyezése visszavonásához való jog

Bármikor jogában áll visszavonni a beleegyezését személyes adatai feldolgozását illetően. Amikor így tesz, Sandberg márkánk nem lesz képes a fent említett szolgáltatásokat nyújtani Önnek.

You may contact us on this email address to exercise your rights: privacysandberg.world

Miért használjuk a személyes adatait?

Személyes adatait felhasználjuk kérései, panaszai kezeléséhez, és a termékekkel vagy technikai támogatási anyagokkal kapcsolatos garanciális ügyintézéshez e-mailen, telefonon és a közösségi médiában.

Milyen típusú személyes adatokat dolgozunk fel?

Bármilyen adatot feldolgozhatunk, amelyet megad számunkra, beleértve a kötelező kategóriákat:

 • Név, E-mail, Tel.:
 • Ország, Nyelv

We will process the following categories of personal data only in case you're a Dealer, a Distributor or a Press media:

 • Cég profilja: Cég, Cím, Irányítószám, Város, Állam/Tartomány, E-mail.
 • Web, Tel.:, Fax, Adószám

Rögzíthetjük továbbá az Internethez történő kapcsolódás céljára használt IP címét is. Az IP cím olyan egyedi azonosító, amelyet az eszközök az Interneten egymás felismerésére és az egymással történő kommunikáció céljára használnak.

Ki fér hozzá az adataihoz?

A harmadik feleknek továbbított adatokat csak a fent említett, Önnek nyújtott szolgáltatások teljesítése érdekében használjuk fel.

Mi a jogalapja a személyes adatai feldolgozásának?

Személyes adatainak feldolgozása Sandberg jogos érdekén alapul.

Mennyi ideig mentjük el az adatait?

Adatait a telefonhívások és e-mailek illetve levelezés esetén 365 napig, esetkezelés esetében 24 hónapig tartjuk meg.

A személyes adatai feldolgozása elleni ellenvetés joga

Joga van tiltakozni személyes adatainak feldolgozása ellen, amely Sandberg jogos érdeke szerint történik. Sandberg márkánk nem folytatja személyes adatainak feldolgozását, kivéve, ha a folyamatot illetően jogos érdekünket bizonyítani tudjuk, amely felülírja az Ön érdekeltségét és jogait, vagy jogi kárigény következtében.

You may contact us on this email address to exercise your rights: privacysandberg.world

Visitors to our websites

When someone visits this website we collect standard internet log information and details of visitor behaviour patterns. We do this to find out things such as the number of visitors to the various parts of the site. We collect this information in a way which does not identify anyone. We do not make any attempt to find out the identities of those visiting our website. We will not associate any data gathered from this site with any personally identifying information from any source. If we do want to collect personally identifiable information through our website, we will be up front about this. We will make it clear when we collect personal information and will explain what we intend to do with it.

We use Google Analytics to collect statistics about visitor behavior on the websites. Több információt:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

Facebook remarketing, Facebook pixel és custom audiences

Online ajánlatunk keretében jogos érdekeink (azaz online ajánlatunk elemzéshez, optimalizálásához és gazdaságos működtetéséhez fűződő érdekünk) alapján a Facebook közösségi hálózat, amelyet a Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland (a továbbiakban: Facebook) működtet, ún. „Facebook-pixel”-eit alkalmazzuk. A Facebook-pixelek segítségével a Facebook ajánlatunk látogatói ún. Facebook-Ads hirdetések célcsoportjaként határozhatók meg. Ennek megfelelően a Facebook-pixeleket arra használjuk, hogy az általunk megjelenített Facebook-Ads hirdetéseket csak olyan Facebook-felhasználók számára jelenítsük meg, akik érdeklődtek internetes ajánlatunk iránt (ún. custom audiences). Ez azt jelenti, hogy a Facebook-pixelek segítségével azt kívánjuk biztosítani, hogy a Facebook-Ads hirdetések megfeleljenek a felhasználók potenciális érdeklődésének és ne zaklató hatást váltsanak ki. A fentieken felül a Facebook-pixelek segítségével követhetjük a Facebook-reklámhirdetések hatékonyságát statisztikai és piackutatási célokból, melynek során láthatjuk, hogy a felhasználók Facebook-reklámhirdetésre kattintást követően továbbítódtak weboldalunkra.

A Facebook-pixeleket a weboldalaink megjelenítésekor közvetlenül a Facebook helyezi el, és azok az Ön eszközén ún. sütit, azaz kisméretű fájlt tárolhatnak el. Amennyiben Ön ezt követően bejelentkezik a Facebookra vagy bejelentkezve keresi fel a Facebook oldalát, ajánlatunk meglátogatása bekerül az Ön profiljába. Az Önről gyűjtött adatok számunkra név nélkül jelennek meg, azaz azokból nem vonható le következtetés a felhasználók személyazonosságára vonatkozóan. Mindazonáltal az adatokat a Facebook tárolja és kezeli, így lehetséges az összekapcsolás az adott felhasználói profillal. Az adatok Facebook általi kezelésére a Facebook adatkezelési irányelvének keretében kerül sor. Ennek megfelelően a remarketing-pixel működésére és általánosságban a Facebook-hirdetések megjelenítésére vonatkozó további információk a Facebook adatkezelési irányelvében olvashatók:
https://www.facebook.com/policy.php

Ön a Facebook-pixeleken keresztüli adatgyűjtéssel és adatainak a Facebook-hirdetések megjelenítése céljából történő kezelésével szemben tiltakozással élhet. Ehhez a Facebook által közzétett oldalt kell felkeresni és a felhasználóalapú reklámok beállításaira vonatkozó tájékoztatást követni: https://www.facebook.com/settings?tab=ad vagy a tiltakozás a következő EU-oldalon is megtehető: http://www.youronlinechoices.com. A beállításokra platformtól függetlenül kerül sor, azaz azokat a Facebook minden eszközre – pl. asztali számítógépre vagy mobil eszközre – alkalmazza.

Hogyan használjuk a sütiket?

A süti (cookie) olyan kisméretű szövegfájl, amely a számítógép vagy a mobil eszköz merevlemezén tárolódik és a későbbi látogatásokkor aktiválódik. Ha a szolgáltatásainkat használja, feltételezzük, hogy beleegyezik az ilyen sütik használatába.

Az állandó sütiket arra használjuk, hogy megjegyezzük a választott kezdőlapját és tároljuk adatait, ha a „Jegyezz meg” opciót választja bejelentkezéskor. Sütiket használunk kedvenc termékei elmentésekor is.
Mind első, mind harmadik felektől származó sütiket felhasználunk statisztikák és felhasználói adatok aggregátumokban történő gyűjtésére, és egyéni formában analitikai eszközökhöz, hogy optimalizálhassuk oldalunkat és releváns marketinganyagokkal láthassuk el.

Milyen típusú személyes adatokat dolgozunk fel?

Csak akkor kapcsoljuk össze süti azonosítóját a fiókjával kapcsolatban megadott vagy begyűjtött adataival, ha be van jelentkezve fiókjába vagy.

Ki fér hozzá az adataihoz?

A harmadik félnek átadott adatok kizárólag azt a célt szolgálják, hogy a vállalat teljesíthesse fent említett szolgáltatási kötelezettségét Ön felé, a weboldal optimalizálásához weboldal-ügynökségeket, a termékek értékeléséhez analitikai eszközöket használunk.

Mi a jogalapja a személyes adatai feldolgozásának?

If you are logged in to your account the legal ground is based on our legitimate interest. Csak akkor kapcsoljuk össze süti azonosítóját a fiókjával kapcsolatban megadott vagy begyűjtött adataival, ha be van jelentkezve fiókjába vagy.

Mennyi ideig mentjük el az adatait?

Sandberg márkánk nem menti el személyes adatait. A cookie-kat könnyen törölheti számítógépéről vagy mobil eszközéről a böngészője segítségével. A cookie-k kezeléséről és törléséről mindent megtalál a „Súgó” menüben. A cookie-kat blokkolhatja is, illetve kérhet értesítést, valahányszor számítógépe vagy mobil eszköze cookie-t fogad. Figyelem: Ha blokkolja a cookie-kat, nem fogja tudni kihasználni honlapunk számos előnyét.

Birkerød, 25 Május 2018