Glavno predstavništvo

Sandberg A/S
Bregnerødvej 133D
3460 Birkerød
Denmark

Tel.: +45 7026 8500 (Sales)

E-pošta:
infosandberg.world

Helpdesk

Sandberg nudi online Tehničku pomoć da bi vam pomogla prilikom korišćenja naših proizvoda. Na raspolaganju su odgovori na najčešća pitanja, preuzimanje upravljačkih programa, preuzimanja priručnika za korisnike, informacije o verziji i drugi resursi, plus što možete da direktno kontaktirate naše stručnjake za proizvode.

Uđite u Tehničku pomoć Sandberga

Distributeri

Sandberg prodaje isključivo putem prodavaca i distributera. Ako ste prodavac, možete da kupite Sandberg proizvode od dole navedenih distributeraČ Bez obzira na to kojeg distributera želite da koristite, možete da se postavite kao prodavac ovde.

Maximus 021

batamaximus021.rs

Ticanova br.3
Novi Sad, Serbia
Tel.: +381 21 63 96 333