Sandberg se zalaže za kvalitet i razumljivost.

Ako je za vas važno da su dodaci visokog kvaliteta i da se lako razume kako se koriste, onda odaberite Sandberg. Naša ideologija "IT za sve" je deo svega što radimo. Od samog početka, 1985, privatni korisnici, institucije i kompanije su imale koristi od ove jednostavne filosofije. Distributeri i prodavci cene dostupnost, asortiman, jednostavne procedure i izuzetno niske stope kvarova. Svake godine, preko pola miliona Sandberg proizvoda nađe svoj put do korisnika u više od 65 zemalja.

Kada kupite Sandberg, vi dobijate:

  • proizvod koji je lako naći u većini dobro snabdevenih računarskih radnji
  • proizvod koji je dobro opisan u većini online prodavnica, sa dobrim slikama i odgovarajućim opisima
  • proizvod koji se lako koristi bez ikakvih tehničkih veština
  • proizvod koji ima garanciju za kvar zbog stalnog rada na ciklusima kvaliteta, što osigurava efikasnost, dugotrajnost i lakoću korišćenja svakog proizvoda
  • proizvod koji je pojedinačno i temeljno testiran pre pakovanja
  • proizvod pokriven 5-godišnjom garancijom
  • iskustvo koja pruža danski porodični biznis, koji vode ljudi koji vole tehnologiju koja jednostavno radi

Biranje Sandberga znači biranje sigurnog i pouzdanog proizvoda koji ispunjava sve važeće regulatorne zahteve. Proizvod proizveden od strane podugovarača koji su se obavezali da će se pridržavati Sandbergovog Kodeksa ponašanja kako bi osigurali pristojne radne uslove i smanjili uticaj proizvodnje i odlaganja otpada na životnu sredinu.