Versjon: v2 Dato: 25 Mai 2018

Personvernerklæring

Datavern er svært viktig for Sandberg og vi ønsker å være åpne om hvordan vi behandler personopplysningene dine. Derfor har vi utarbeidet en policy for hvordan personopplysningene dine skal behandles og beskyttes.

Hvem kontrollerer dine personlige data?

Det danske selskapet, Sandberg A/S (”Sandberg”), kontrollerer personopplysningene du gir oss, og er ansvarlig for personopplysningene dine i henhold til gjeldende personvernslovgivning.

Navn Adresse Foretaksnummer
Sandberg A/S
(Sandberg A/S er et selskap i EET Group)
Bregnerødvej 133D
3460 Birkerød
Danmark
CVR: DK14569596
A/S reg.: 193 395

Hvor lagrer vi opplysningene dine?

Opplysningene vi samler inn om deg lagres innen Det Europeiske Union (“EU”).

Personlige opplysninger som samles på våre sider og tjenester vil kunne bli lagret og behandlet i Danmark. Vi vil også i samsvar med gjeldende regler lagre og behandle opplysninger i andre europeiske land hvor vi, våre underavdelinger, datterselskaper eller agenter er etablert.

Hvem har tilgang til opplysningene dine?

Dine opplysninger vil være konfidensielle. Vi vil ikke selge eller leie ut dine personopplysninger til andre. Dersom vi ikke har fått din tillatelse vil vi ikke benytte eller dele dine personopplysninger på andre måter enn de du fikk beskrevet ved registrering av opplysningene. Vi engasjerer tjenesteytere og leverandører (“agenter“) for å utføre visse funksjoner på våre vegne. Disse agentene kan for eksempel levere produkter til deg, yte produktservice eller support, vedlikeholde våre IT-systemer, eller bistå oss med markedsførings- og kommunikasjonstiltak. Disse agentene vil ha tillatelse til å innhente kun de personopplysninger som de har behov for i sitt oppdrag med å yte disse tjenestene. De er pålagt konfidensialitet og har ikke lov til å benytte opplysningene til andre formål.

Vi kan gå inn på og/eller utlevere dine personopplysninger dersom vi antar at slike tiltak er nødvendige for å: (a) være i samsvar med lover og rettslige prosesser som vi blir pålagt; (b) imøtekomme krav om opplysninger fra politiet eller offentlige myndigheter; (c) beskytte og forsvare vår rettigheter eller eiendommer (herunder håndheving av våre avtaler); eller (d) ta nødvendige tiltak under presserende omstendigheter for å beskytte den personlige sikkerheten for våre ansatte eller offentligheten.
Vi eller våre underavdelinger kan fusjonere med eller bli kjøpt opp av andre virksomheter, eller deres respektive aktiva kan bli kjøpt opp. Vi vil påse at personopplysninger blir tilfredsstillende vernet ved slike typer transaksjoner.

Hvordan vi bruker dine opplysninger

Vi kan benytte personopplysninger som vi innhenter for å betjene våre nettsider, for gjennomføring av dine forespørsler om informasjon, for registrering av dine produkter, for behandling av din jobbsøknad, for å sende deg markedsføringsmateriale, for å kunne la deg delta i konkurranser og markedsundersøkelser, for å yte tjeneste og support, og å utføre de transaksjoner du har bedt om. Disse bruksområdene kan omfatte mer effektiv kundeservice; at nettsidene eller tjenestene blir lettere å bruke ved å unngå at du stadig må sette inn de samme opplysningene; utføre forskning og analyser med sikte på forbedring av våre produkter, tjenester og løsninger; og at innhold og reklame er tilpasset dine interesser og preferanser i henhold til gjeldende lovgivning.

For hver spesifikke behandling av personopplysninger vi innhenter fra deg, vil vi informere deg om hvorvidt innhentingen er lovfestet eller påkrevd for å inngå en kontrakt, og om du er forpliktet til å oppgi personopplysningene og hvilke konsekvenser det kan ha hvis du velger å ikke gjøre det.

Hvilke rettigheter har du?

 • Rettighet til tilgang

  Du har til enhver tid rett til å be om informasjon om personopplysningene vi oppbevarer om deg. Kontakt Sandberg og du vil få tilsendt personopplysningene dine via e-mail.

 • Rettighet til overførbarhet

  Når Sandberg behandler personopplysningene dine på automatisk vis, på grunnlag av ditt samtykke eller basert på en avtale, har du rett til å få overført en kopi av opplysningene i en strukturert, alminnelig og maskinlesbar stand til deg eller til en annen part. Dette gjelder kun de personopplysningene du har oppgitt til oss.

 • Rett til korrigering

  Vi bestreber oss på å ha så korrekte opplysninger som mulig. Vi har implementert teknologi, forvaltningsprosesser og policy som skal bidra til vedlikeholde kvaliteten på opplysningene. Vi gir personer rimelig tilgang til å gå igjennom og korrigere sine personopplysninger. Vi vil gjøre vårt beste for å gjøre de nødvendige endringer. For å ivareta informasjonssikkerheten og ditt personvern vil vi ta de nødvendige skritt for å bekrefte din identitet før vi gir tilgang til eller gjør endringer i de opplysninger vi har lagret.

 • Rett til sletting:

  Du har rett til å slette hvilke som helst personopplysninger behandlet av Sandberg når som helst, bortsett fra i følgende situasjoner:

  • du har en pågående sak hos Kundeservice
  • du har en åpen bestilling som ikke er sendt ennå eller bare er delvis sendt
  • du har uoppgjort gjeld hos Sandberg, uavhengig av betalingsmetode
  • hvis du har utført et kjøp, vil vi beholde personopplysningene dine i forbindelse med transaksjonen for å overholde bokføringsreglene
  • du mistenkes for eller har misbrukt våre tjenester i løpet av de siste fire årene
 • Rett til å klage til en tilsynsmyndighet

  Hvis du mener Sandberg har behandlet personopplysningene dine på en måte som ikke er korrekt, kan du kontakte oss (privacysandberg.world). Du har også rett til å klage til en tilsynsmyndighet.

Hvordan kan du utøve rettighetene dine?

Vi tar personvern på alvor, og har derfor egne ansatte i kundeservice som behandler forespørslene dine i henhold til ovennevnte rettigheter. Du får tak i dem på privacysandberg.world.

Barns personopplysninger

Vi samler ikke inn opplysninger dersom vi har kjennskap til at vedkommende er barn under 16 år. Vi oppfordrer foreldre og foresatte til å ta aktivt del i deres barns online-aktiviteter og interesser.

Endringer i erklæringen

Dersom vi foretar endringer i erklæringen vil vi publisere den endrede erklæringen her, sammen med dato for endringen. Dersom vi foretar betydelige endringer i erklæringen, vil vi også legge ut en melding på vår nettside. Eventuelle endringer gjelder bare fra dato for endringen.

Specific processes of personal data that we collect

Hvorfor bruker vi personopplysningene dine?

Vi vil bruke personopplysningene dine til å opprette og håndtere din personlige konto for å gi deg en personlig og relevant opplevelse hos Sandberg.

Hvilke typer personopplysninger behandler vi?

Vi vil alltid behandle e-mailadressen og passordet du sender til oss når du registrerer en Sandberg-konto.
Vi vil behandle følgende kategorier av personopplysninger dersom du velger å oppgi dem til oss:

 • Navn
 • By
 • Land/Språk

We will process the following categories of personal data only in case you register a Dealer or Press profile:

 • Bedriftsprofil: Firma, Adresse, Postnr., By, Fylke, E-post.
 • Internett, Tlf., Faks, CVR

Vi vil også behandle følgende kategorier av personopplysninger i forbindelse med informasjonskapslene dine:

 • Klikkehistorikk - navigasjons- og browsinghistorikk

Vi kan også registrere den IP-adressen du bruker for å knytte deg til Internett. En IP-adresse er en unik identifikator som datamaskiner benytter for å identifisere og kommunisere med andre datamaskiner på Internett.

Facebook/Google+ Connect
Du kan registrere deg og logge deg på med Facebook/Google-kontoen din. Hvis du registrerer deg ved hjelp av Facebook/Google, vil Facebook/Google spørre om tillatelse til å dele bestemt informasjon fra Facebook/Google-kontoen din med Sandberg. Dette kan omfatte fornavn, etternavn og e-postadresse for å bekrefte identiteten din, bosted, en link til Facebook/Google-profilen din, tidssonen, profilbilde.

Hvem har tilgang til opplysningene dine?

Opplysninger som videresendes til tredjeparter vil kun bli brukt til å tilby deg tjenestene som er nevnt ovenfor, og for å optimere nettstedet bruker vi webbyråer og analyseverktøy for produktvurdering

Hva er det juridiske grunnlaget for behandlingen av personopplysningene dine?

Behandlingen av personopplysningene for kontoen din er basert på samtykket du ga da du opprettet din Sandberg-konto.
Behandling av personopplysninger for å gi deg relevant produktinformasjon har sitt grunnlag i vår legitime interesse.

Hvor lenge lagrer vi opplysningene dine?

Vi vil beholde opplysningene dine så lenge du har en aktiv Sandberg-konto. Du har rett til å avslutte kontoen din når som helst. Dersom du velger å gjøre det, vil kontoen slutte å eksistere, og du vil anses å være inaktiv. Vi vil beholde personopplysningene dine hvis det er juridisk påkrevd og hvis en åpen konflikt eksisterer.
Når kontoen din har blitt avsluttet, vil opplysningene dine slettes.

Rett til å protestere på behandling av personopplysninger

Du har rett til å protestere på behandlingen av personopplysningene dine når dette er basert på de legitime interessene til Sandberg ved å kontakte privacysandberg.world. Kontoen din vil deretter slettes, og vi vil ikke lenger kunne utføre våre tjenester for deg.

Rett til å trekke samtykke

Du har rett til å trekke ditt samtykke til behandlingen av personopplysningene dine når som helst. Når du gjør det, vil kontoen din opphøre og Sandberg vil ikke lenger kunne tilby deg de tjenestene som er nevnt ovenfor.

Hvorfor bruker vi personopplysningene dine?

Vi vil bruke personopplysningene dine til å sende deg tilbud, spørreundersøkelser og invitasjoner via e-mail.

Hvilke typer personopplysninger behandler vi?

Vi vil behandle følgende kategorier av personopplysninger dersom du velger å oppgi dem til oss:

 • Navn, E-post, Tlf.
 • Land, Språk

We will process the following categories of personal data only in case you're a Dealer, a Distributor or a Press media:

 • Bedriftsprofil: Firma, Adresse, Postnr., By, Fylke, E-post.

Vi kan også registrere den IP-adressen du bruker for å knytte deg til Internett. En IP-adresse er en unik identifikator som datamaskiner benytter for å identifisere og kommunisere med andre datamaskiner på Internett.

Vi inkluderer også web beacons i HTML-formatterte e-post nyhetsbrev for å telle hvor mange nyhetsbrev (eller særlig artikler, linker, med mer) som blir åpnet.

Hvem har tilgang til opplysningene dine?

Opplysninger som videresendes til tredjeparter vil kun bli brukt til å tilby deg tjenesten som er nevnt ovenfor, til mediabyråer og tekniske leverandører for distribusjon av fysisk og digital direkte markedsføring.
Vi formidler/selger/bytter aldri opplysningene dine til tredjepart i markedsføringsøyemed utenfor Sandberg.

Hva er det juridiske grunnlaget for behandlingen av personopplysningene dine?

Behandlingen av personopplysningene dine er basert på din godkjenning når du samtykker til direkte markedsføring.

Hvor lenge lagrer vi opplysningene dine?

Vi vil beholde opplysningene dine for direkte markedsføring helt til du trekker ditt samtykke.

Rett til å trekke samtykke

Du har rett til å trekke ditt samtykke til behandlingen av personopplysningene dine når som helst, og motsette deg direkte markedsføring.
Når du gjør det, vil Sandberg ikke kunne sende deg flere tilbud via direkte markedsføring eller informasjon basert på ditt samtykke.

Du kan velge å ikke motta direkte markedsføring på følgende måter:

Hvorfor bruker vi personopplysningene dine?

Vi vil behandle opplysningene dine når du deltar i konkurransene våre. Personopplysningene dine vil brukes av Sandberg til å kontakte deltakere om konkurransen, både før og etter, til å identifisere deltakere, bekrefte deltakernes alder, kontakte vinnere, og levere og følge opp leveringen av premier.

Hvilke typer personopplysninger behandler vi?

Vi vil behandle følgende kategorier av personopplysninger dersom du velger å oppgi dem til oss:

 • Navn, E-post, By
 • Land, Språk
 • Vinnere: Adresse, Tlf., Postnr., Fylke, Alder
 • Informasjon som har blitt sendt inn i konkurransen

Vi kan også registrere den IP-adressen du bruker for å knytte deg til Internett. En IP-adresse er en unik identifikator som datamaskiner benytter for å identifisere og kommunisere med andre datamaskiner på Internett.

Hvem har tilgang til opplysningene dine?

Opplysninger som videresendes til tredjeparter vil kun bli brukt til å tilby deg tjenestene som er nevnt ovenfor, til speditører for levering av premier.

Hva er det juridiske grunnlaget for behandlingen av personopplysningene dine?

Behandlingen av personopplysningene dine er basert på ditt samtykke når du velger å delta i en konkurranse.

Hvor lenge lagrer vi opplysningene dine?

Vi vil beholde personopplysningene dine i 400 dager etter at konkurransen er avsluttet.

Rett til å trekke samtykke

Du har rett til å trekke ditt samtykke til behandlingen av personopplysningene dine når som helst. Når du gjør det, vil Sandberg ikke lenger kunne tilby deg de tjenestene som er nevnt ovenfor.

You may contact us on this email address to exercise your rights: privacysandberg.world

Hvorfor bruker vi personopplysningene dine?

Vi vil bruke personopplysningene dine til å håndtere forespørslene dine, og til å behandle klager og garantisaker for produkter og teknisk støtte via e-mail, telefon og sosiale medier.

Hvilke typer personopplysninger behandler vi?

Vi vil behandle alle opplysninger du gir oss, inkludert følgende kategorier:

 • Navn, E-post, Tlf.
 • Land, Språk

We will process the following categories of personal data only in case you're a Dealer, a Distributor or a Press media:

 • Bedriftsprofil: Firma, Adresse, Postnr., By, Fylke, E-post.
 • Internett, Tlf., Faks, CVR

Vi kan også registrere den IP-adressen du bruker for å knytte deg til Internett. En IP-adresse er en unik identifikator som datamaskiner benytter for å identifisere og kommunisere med andre datamaskiner på Internett.

Hvem har tilgang til opplysningene dine?

Opplysninger som videresendes til tredjeparter vil kun bli brukt til å tilby deg tjenestene som er nevnt ovenfor.

Hva er det juridiske grunnlaget for behandlingen av personopplysningene dine?

Behandlingen av personopplysningene dine er basert på de legitime interessene til Sandberg.

Hvor lenge lagrer vi opplysningene dine?

Vi beholder opplysningene dine i 365 dager ved telefonsamtaler, e-maillogger og korrespondanse, og i 24 måneder ved saksbehandling.

Rett til å protestere på behandling av personopplysninger

Du har rett til å protestere på behandlingen av personopplysningene dine når dette er basert på de legitime interessene til Sandberg. Sandberg vil ikke fortsette å behandle personopplysningene dine med mindre vi kan vise til en legitim grunn for behandlingen som tar presedens over dine interesser og rettigheter på grunnlag av våre lovfestede rettigheter.

You may contact us on this email address to exercise your rights: privacysandberg.world

Besøkende til våre nettsteder

Når noen besøker dette nettstedet, vi samler standard internett-logginformasjon og detaljer om besøkendes atferdsmønstre. Vi gjør dette for å finne ut ting som antall besøkende til de ulike delene av nettstedet. Vi samler inn denne informasjonen på en måte som ikke identifiserer noen. Vi gjør ikke noe forsøk på å finne ut identiteten til de som besøker vår nettside. Vi vil ikke knytte data som er samlet fra dette nettstedet med noen personlig identifiserbar informasjon fra hvilken som helst kilde. Hvis vi ønsker å samle inn personlig identifiserbar informasjon gjennom vår nettside, vil vi være opp foran om dette. Vi vil gjøre det klart når vi innhenter personlig informasjon, og vil forklare hva vi har tenkt å gjøre med det.

We use Google Analytics to collect statistics about visitor behavior on the websites. Flere opplysninger:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nb

Facebook Remarketing, Facebook Pixel og Custom Audiences

I vårt nettilbud brukes såkalte ”Facebook Pixel” fra det sosiale nettverket Facebook som drives av Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland (”Facebook”). på grunnlag av våre legitime interesser (dvs. interesse i analyse, optimalisering og økonomisk drift av vårt nettilbud). Med Facebook Pixels har Facebook mulighet til å definere de som besøker vårt tilbud som målgruppe for visning av annonser, såkalte ”Facebook Ads”. Vi bruker Facebook Pixel for å vise våre Facebook Ads bare til de Facebook-brukerne som også har vist interesse for vårt nettilbud (såkalte ”Custom Audiences”). Dvs. med Facebook Pixels ønsker vi å forsikre oss om at våre Facebook Ads samsvarer med brukernes interesser og ikke virker plagsomme. Med Facebook Pixels kan vi også spore effekten av Facebook-annonser for statistikk og markedsanalyser, ved at vi ser om en bruker sendes videre til vårt nettsted etter at han har klikket på en Facebook-annonse.

Facebook Pixel integreres umiddelbart av Facebook når en av våre nettsider åpnes, og kan lagre en såkalt cookie, dvs. en liten fil på din enhet. Når du deretter logger på Facebook eller går til Facebook mens du er logget på, angis det i din profil at du har besøkt vårt tilbud. Dataene som samles inn om deg er anonyme for oss, og gir ingen mulighet for at vi kan identifisere brukeren. Men dataene lagres og behandles av Facebook, slik at de kan knyttes til den aktuelle brukerprofilen. Facebooks behandling av data skjer innenfor Facebooks retningslinjer for data. Du finner mer informasjon om hvordan Remarketing Pixels fungerer og generelt om visning av Facebook Ads i Facebooks retningslinjer for data:
https://www.facebook.com/policy.php

Du kan motsette deg registreringen med Facebook Pixel og bruk av dine data for visning av Facebook Ads. Du kan åpne Facebooks side og følge informasjonen om innstillingene av brukerbasert annonsering: https://www.facebook.com/settings?tab=ad eller avslå via den EU-siden http://www.youronlinechoices.com. Innstillingene er plattformuavhengige, dvs. de brukes på alle enheter som stasjonære datamaskiner eller mobile enheter.

Hvorfor bruker vi informasjonskapsler?

En informasjonskapsel – cookie – er en liten tekstfil som lagres på din datamaskin eller mobile enhet og hentes opp derfra ved senere besøk. Hvis du bruker våre tjenester, antar vi at du godkjenner bruken av slike informasjonskapsler.

Vi bruker permanente informasjonskapsler til å lagre ditt valg av startside og lagre opplysningene dine hvis du velger “Husk meg” når du logger deg inn.
Vi bruker både førsteparts- og tredjepartsinformasjonskapsler og brukerdata i aggregert og individuell form i analyseverktøy for å optimere nettstedet og presentere deg med relevant markedsføringsmateriale.

Hvilke typer personopplysninger behandler vi?

Vi vil kun knytte din informasjonskapsel-ID til personopplysninger du har sendt inn, eller som har blitt samlet inn i forbindelse med din konto, dersom du er logget inn i kontoen din.

Hvem har tilgang til opplysningene dine?

Opplysninger som videresendes til tredjeparter vil kun bli brukt til å tilby deg tjenestene som er nevnt ovenfor, og for å optimere nettstedet bruker vi webbyråer og analyseverktøy for produktvurdering

Hva er det juridiske grunnlaget for behandlingen av personopplysningene dine?

Hvis du er logget inn i kontoen din, er det juridiske grunnlaget våre legitime interesser. Vi vil kun knytte din informasjonskapsel-ID til personopplysninger du har sendt inn, eller som har blitt samlet inn i forbindelse med din konto, dersom du er logget inn i kontoen din.

Hvor lenge lagrer vi opplysningene dine?

Sandberg lagrer ikke personopplysningene dine. Det er enkelt å slette informasjonskapsler fra datamaskinen eller på den mobile enheten ved hjelp av nettleseren. Se under “hjelp” i nettleseren for å finne instruksjoner for hvordan du håndterer og sletter informasjonskapsler. Du kan velge å deaktivere informasjonskapsler, eller å motta et varsel hver gang en ny informasjonskapsel blir sendt til din datamaskin eller mobile enhet. Merk deg at du ikke vil kunne bruke alle funksjoner hvis du slår av informasjonskapsler.

Birkerød, 25 Mai 2018